Balss Aprūpes Centrs
• Skanīgāka par Hamleta flautu
 


balss Trešdiena, 21.martā
Skanīgāka par Hamleta flautu


 
balss

Protams, ir cilvēka balss. 22. februārī plkst. 15.00 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas aktu zālē notika Baibas Trinītes grāmatas “Balss un tās traucējumi”, kura tapusi projekta “Skolotāju logopēdu profesionālās kompetences paaugstināšana par balss funkciju traucējumiem” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un Eiropas Sociālais fonds, atvēršanas svētki.

Kopš 2006. gada septembra LPA (Liepājas Pedagoģijas akadēmija) sadarbībā ar Latvijas Logopēdu asociāciju realizē Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītu projektu „Skolotāju logopēdu profesionālo kompetenču paaugstināšana par balss funkcijas traucējumiem”. Projekta ietvaros ir tapusi jauna mācību grāmata „Balss un tās traucējumi”, kura paredzēta logopēdu, pedagogu, ārstu, aktieru un dziedātāju lietošanai.

Pirmo reizi Latvijā sagatavots šāds izdevums, kurš sniedz izpratni par psihofizioloģiskiem procesiem, kas notiek cilvēkā, runājot vai dziedot. Šī ir pirmā latviešu valodā uzrakstītā grāmata par balsi un tās traucējumiem, par to profilaksi un novēršanu. Grāmatas zinātniskie konsultanti- ārsts foniatrs Dins Sumerags un fonopēde Māra Lokenbaha. Kā atzīst šī izdevuma recenzents, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jurijs Dehtjars, grāmata ir ievērojama novitāte, pirmo reizi Latvijā un Baltijā sagatavots šāda veida pētījums, un viņš cer, ka to ikdienā bieži izmantos plašs profesionāļu loks un ne tikai viņi.

Piekrītam, viss iepriekš teiktais izklausās diezgan sarežģīti? Bet patiesībā - kas ir balss? Ikdienā lielum lielais vairākums par to nedomā. Tā ir pati par sevi saprotama lieta. Dieva dāvana. Bet vai daudzi no mums zina, kā, piemēram, balss aizsmakuma gadījumā rīkoties pareizi, lai izbēgtu no hroniskām saslimšanām vai to nepazaudētu uz mūžu. Vai daudzi no mums nojauš, kā palīdzēt sev vai radiniekiem, ja ļaundabīgu slimību rezultātā jāveic balsenes operācija. Protams, ka – nē. Tieši tāpēc grāmata varētu kļūt par labu, praktisku padomdevēju ikvienam.

Kā atzīst grāmatas autore B.Trinīte: “Projekta mērķis ir aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar balss lietošanu „balss” profesiju pārstāvju, it īpaši - skolotāju, vidū, kā arī lauzt sabiedrībā pastāvošo stereotipu par logopēdu, kurš galvenokārt strādā tikai ar bērniem. Šis projekts paredz sagatavot 50 logopēdus no visiem Latvijas reģioniem, lai viņi spētu sniegt profesionālu palīdzību balss zuduma gadījumos saviem kolēģiem - skolu pedagogiem, kā arī ikvienam, kuram radušās problēmas ar balss lietošanu. Jūnijā paredzēts Rīgā organizēt plašu balss lietošanas jautājumiem veltītu konferenci.”

Uzziņai:

Projekta vadītāja un grāmatas “Balss un tās traucējumi” autore Baiba Trinīte ir veselības zinātņu maģistre, LPA lektore, Logopēdijas studiju programmas direktore, LLA (Latvijas Logopēdu asociācijas) valdes locekle un Latvijas pārstāve Eiropas Logopēdu asociācijā. Ierosmi piedalīties projektā guva, analizējot un salīdzinot situāciju balss traucējumu novēršanas jomā Latvijā un Eiropā. Ja Latvijā kvalificētu palīdzību balss traucējumu gadījumos sniedz tikai 3 logopēdi Rīgā, tad Eiropā šāda veida palīdzība pieejama ikvienam, kuram tā ir vajadzīga.
B.Trinīte cer, ka šis projekts uzrunās ikvienu profesionālu balss lietotāju, liks vairāk pievērst uzmanību balss traucējumu profilaksei, kā arī tiks pārskatītas studiju programmas, kuru saturā parādīsies studiju kursi, kas sniegs pareizas balss tehnikas lietošanas prasmes.©2024 "Balss Aprūpes Centrs". Izstrādāts: RDX