Balss Aprūpes Centrs
• Maksa
Pieteikuma anketa
Nodarbību sarakats


LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA
VALSTS AĢENTŪRA TAUTAS MĀKSLAS CENTRS

Pils laukums 4, Rīga, LV – 1365, tālrunis: 7228985 ; telefakss: 7227405 ; e – pasts: [email protected] _____________________________________________________________________________
Rīgā

18.05.2005 . Nr. 4.1./300  
Rajonu/pilsētu kultūras centru/nodaļu vadītājiem
Rajonu/pilsētu speciālistiem kultūras jautājumos

 
 
Par radošo vokaloģijas nometni” Balss – 2005”
vokālo ansambļu vadītājiem, vokālajiem pedagogiem un vokālistiem
 
Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs” sadarbībā ar SIA „Balss aprūpes centrs” un SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda”” laikā no šā gada 10. līdz 13. augustam rīko tālākizglītības kursus – radošo vokaloģijas nometni „Balss – 2005” vokālo ansambļu vadītājiem, vokālajiem pedagogiem un jaunajiem vokālistiem. Kursi notiks rehabilitācijas centrā „Krimulda”, Siguldā, Mednieku ielā 3. Kursu ietvaros paredzētas Latvijas vadošo vokālo pedagogu meistarklases, lekcijas un praktiskās nodarbības foniatrijā, akustikā, mūzikas stilistikā un interpretācijā. (Lekciju un nodarbību plāns pielikumā nr.2)
Dalībnieku skaits - 120 personas (3 - 4 grupas).
Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību - sertifikātu.
Pieteikuma anketas lūdzam atsūtīt līdz 2005. gada 7. augustam (pielikums nr.1.)
Kursu maksa – Ls 30,- (t. sk. 18% PVN).
Maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu līdz 2005. gada 7. augustam.
Rekvizīti:
Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs
Reģ. nr.LV 90000049726
Konta Nr. LV66TREL 2220310012200
Latvijas Banka, bankas kods LACBLV2X
 
Maksa par uzturēšanos (naktsmītnes, ēdināšana) – LS 36.75 (t. sk. 5% PVN).
Maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu līdz 2005. gada 7. augustam :
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””
Reģ. nr. 50003272451
Konta nr. LV53RIKO 0002013002418
A/S „NORD/LB Latvija”, bankas kods RIKOLV2X
 
Ierodoties uz kursiem, lūdzam uzrādīt maksājuma uzdevumu.
 
Ar cieņu,
 
direktore Anna Jansone
 
 
M. Puriņa
7228985 , 8344014
[email protected]
 
 
©2024 "Balss Aprūpes Centrs". Izstrādāts: RDX