Balss Aprūpes Centrs
• Jaunumi
Pieteikuma anketa
Nodarbību sarakats


LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA
VALSTS AĢENTŪRA TAUTAS MĀKSLAS CENTRS

Pils laukums 4, Rīga, LV – 1365, tālrunis: 7228985 ; telefakss: 7227405 ; e – pasts: [email protected] _____________________________________________________________________________
Rīgā

14.06.2006. Nr. 4-7.1.
Rajonu/pilsētu kultūras centru/nodaļu vadītājiem
Rajonu/pilsētu speciālistiem kultūras jautājumos

 
 
Par radošo vokaloģijas nometni” Balss – 2005”
vokālo ansambļu vadītājiem, vokālajiem pedagogiem un vokālistiem
 
Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs” sadarbībā ar SIA „Balss aprūpes centrs” un SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda”” laikā no šā gada 10. līdz 12. augustam rīko vokālo ansambļu vadītāju un vokālistu radošo vasaras nometni – kursus. Kursi notiks rehabilitācijas centrā „Krimulda”, Siguldā, Mednieku ielā 3. Kursu ietvaros paredzētas Latvijas vadošo vokālo pedagogu meistarklases, lekcijas un praktiskās nodarbības mūzikas stilistikā un interpretācijā. (Lekciju un nodarbību plāns pielikumā nr.2)
Dalībnieku skaits- 50 personas (2 grupas).
Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību - sertifikātu.
Pieteikuma anketas lūdzam atsūtīt līdz 2006. gada 15. jūlijam (pielikums nr.1.)
Kursu maksa – Ls 40,- (t.sk. 18% PVN),
Maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu līdz 2006. gada 1. augustam.

Rekvizīti:
Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs
Reģ. nr.LV 90000049726
Konta Nr. LV66TREL2220310012200
Latvijas Banka, bankas kods TRELLV2X

Maksa par uzturēšanos (naktsmītnes, ēdināšana)- Ls 28.20 (t.sk. PVN)
Maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu līdz 2006. gada 1. augustam
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””
Reģ. Nr.50003272451
Konta nr.LV53RIKO0002013002418
A/S „NORD/LB Latvija”, bankas kods RIKOLV2X

Ierodoties uz kursiem, lūdzam uzrādīt maksājuma uzdevumu.

Ar cieņu,
direktore
Anna Jansone

M. Puriņa
7228985, 8344014
[email protected]

©2023 "Balss Aprūpes Centrs". Izstrādāts: RDX