Balss Aprūpes Centrs
• Jaunumi
 

balss Otrdiena, 10.oktobrī
Skaņa un Daba / Sound and Nature

Starptautiskais dziedāšanas skolotāju kongress Vankūverā (Kanāda) 2005. gada 11.-15. augusts

 

Reizi četros gados kādā no pasaules kultūras centriem tiek organizēts starptautisks forums, kurā satiekas ar vokālo mākslu un balss terapiju saistīti aroda meistari. 2001. gadā tāds notika Helsinkos Somijā, bet 2009. gadā tiek plānots Parīzē, Francijā. Šogad Vankūverā pulcējās vairāk kā 500 delegātu no Kanādas, ASV, Brazīlijas, Japānas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Apvienotās Karalistes, Francijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas u.c

  Sadarbojoties ICVT/Interaational Congress of Voice Teachers/, NATS/The National Association of Teachers of Singing/ un vēl 18 valstu nacionālajām asociācijām, kongresa darba kārtībā bija iekļautas vokālās meistarklases, lekcijas, koncerti, grāmatu un nošu izstādes. Ne mazāk nozīmīgas bija diskusijas un vienkāršas sarunas neformālā gaisotnē starp kongresa delegātiem, kas dažkārt ieilga pāri pusnaktij.
Pacilātā atmosfērā un vizuāli krāšana izvērtās kongresa atklāšanas ceremonija. Dziedāšanas skolotāju asociāciju pārstāvji nacionālajos tērpos un mūzikas pavadījumā zālē ienesa savas valsts karogu. Svinīgām uzrunām mijoties ar dziedātāju priekšnesumiem, ceremonijas kulminācijas brīdis tika sasniegts ar Ludviga van Bēthovena Odu priekam ar Fridriha Šillera vārdiem, ko atskaņoja daudzbalsīgais, emocionāli saviļņoto kongresa delegātu koris.
Vankūverā redzētais un dzirdētais ir devis vispusīgu informācijas klāstu, kuru īsumā pārstāstīt ir visai grūti, tādēļ atzīmēšu vien dažas lekcijas tēmas un meistarklases.
Allan Monk (Kanāda), Metropolitan operas ilgstošs dziedātājs (vairāk kā 200 izrādes) šobrīd ir privātstudijas īpašnieks Toronto. Viņa vadītajā meistarklasē īpaša vērība tika veltīta vokālajai izteiksmei un pasniegšanas/atskaņošanas prasmēm.
Carol JVebber (ASV), profesore un dziedātāja, kuras solo karjera sākusies 1970. gados, aptverot operu, simfoniju un kamermūzikas repertuāru. Meistarklases tēma - kā rast iedvesmu mākslinieciskajai meistarībai un tehnikai caur prāta, ķermeņa un balss apvienošanu vienā veselā ar praktisko vingrinājumu palīdzību un norādījumiem uz vokālo izpildījumu.
Nico Castel (ASV), Džuljarda mūzikas skolas un Indianas universitātes profesors fonētikā, dikcijā un dziedāšanas stilos. Meistarklasē viņš skaidroja grūtās fonētikas problēmas un to artikulācijas mehānismu vācu, itāļu un franču repertuārā.
Elly Ameling un Rudolf Jansen (abi Nīderlande), viena no pasaules izcilākajiem soprāniem un pianists, koncertmeistars, ilgu laiku sadarbojas gan koncertos, gan meistarklasēs.

Nodarbībās ar dziedātājiem bija ārkārtīgi stingri un prasīgi, uzsverot teksta nozīmīgumu dažādās mūzikas niansēs, kā arī pasvītrojot dziedātāja un pianista partnerību atskaņojuma laikā. Interesanti bija vērot, cik saskaņoti un vienam otru papildinot, darbojās abi pieredzējušie mūziķi.
Brad Story (ASV) lekcijā Balss akustika iepazīstināja klātesošos ar pētījumu par vokālā trakta akustiku.
Tom Cleveland (ASV) lekcijā Vokālā veselība norādīja uz vissvarīgākajām īpatnībām dziedāšanā, lai saglabātu veselu balsi.
Linda Rammage (Kanāda) lekcijā Vokālā higiēna un runas tehnika pamatoja vokālās veselības un runas balss tehnikas stratēģiju.
Latvijas dziedātājiem pazīstamā profesore Barbro Markhmd (Norvēģija) seminārā Balto nakšu valdzinājums iepazīstināja ar norvēģu, zviedru, somu un latviešu vokālo mūziku un komponistiem, kas rakstījuši dziesmas ar vācu, franču un angļu dzeju.
Elisabeth Bentson - Opitz (Vācija) seminārā Simbolisms un metafora vācu dziesmās demonstrēja labi pazīstamas vācu komponistu dziesmas ar atbilstošiem komentāriem.
Kongresa noslēgumā kā patīkama atslodze no saspringtajām lekcijām un meistarklasēm bija iespēja noklausīties Donna Brown (soprāns, Kanāda) un Phillipe Cassard (klavieres) koncertu ar F.Šuberta, J.Brāmsa, H.Volfa, K.Debisī solo dziesmām akustiski izcilajā Chan Centrē koncertzālē.
Rezumējot lieliski organizētā kongresa norisi, gribas novēlēt, lai nākošajā forumā Parīzē 2009. gadā, pārstāvji no Latvijas būtu jau daudzskaitlī.

Andis Pētersons, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
solodziedāšanas katedras vadītājs,
A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
vokālās nodajas vadītājs

©2024 "Balss Aprūpes Centrs". Izstrādāts: RDX