Balss Aprūpes Centrs
• Jaunumi
 


balss Pirmdiena, 18. jūnijā
Radošā vokaloģijas nometne „Balss 2007”


 
balss

Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs” sadarbībā ar SIA „Balss aprūpes centrs” un SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda”” laikā no šā gada 9. līdz 12. augustam rīko vokālo ansambļu vadītāju un vokālistu radošo vasaras nometni – kursus. Kursi notiks rehabilitācijas centrā „Krimulda”, Siguldā, Mednieku ielā 3. Kursu ietvaros paredzētas Latvijas vadošo vokālo pedagogu meistarklases, lekcijas un praktiskās nodarbības mūzikas stilistikā un interpretācijā. (Lekciju un nodarbību plāns pielikumā nr.2)

Dalībnieku skaits- 50 personas (2 grupas).
Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību - sertifikātu.
Pieteikuma anketas lūdzam atsūtīt līdz 2007. gada 15. jūlijam (pielikums nr.1.)
Kursu maksaLs 47,20 (t.sk. 18% PVN),
Maksāt ar pārskaitījumu līdz 2007. gada 1. augustam.
Rekvizīti:
Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs
Reģ. nr.LV 90000049726
Konta Nr. LV66TREL2220310012200
Latvijas Banka, bankas kods TRELLV2X

Maksa par uzturēšanos (naktsmītnes, ēdināšana)- Ls 33.45 (t.sk. PVN)
Maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu līdz 2007. gada 1. augustam
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””
Reģ. Nr.50003272451
Konta nr.LV53RIKO0002013002418
A/S „NORD/LB Latvija”, bankas kods RIKOLV2X

Ierodoties uz kursiem, lūdzam uzrādīt maksājuma uzdevumu.

balss Lasīt vairāk
Pieteikuma anketa
Kursu dalības maksa
Nodarbību sarakats

Bildes no "BALSS 2007"
©2023 "Balss Aprūpes Centrs". Izstrādāts: RDX